bespiegeling,  waarneming

Wappies en zombies

[1]kopplaatje zombies https://www.deviantart.com/prune-face99/art/horde-362113631

[2]vervolg van uitbraakDe herkomst van het woord wappie is niet helemaal duidelijk, maar tegenwoordig gebruiken we het vaak om corona anti-vaxers mee aan te duiden. Deze generaliserende benaming verhult echter dat dit geen homogene groep is. Sommige van hen denken dat ze met een soort chip worden geïnjecteerd en vervolgens zombies worden (wat ze al waren maar het niet wisten). Ze hebben allerlei wanen, bijvoorbeeld dat ze helemaal niet vatbaar zijn voor het virus, of dat ze er hooguit een beetje grieperig van worden. Sommigen denken dat het hele coronaprobleem een verzinsel is. Anderen denken dat het vaccin in het algemeen riskant is, omdat het nog maar kort in omloop is. Geen onredelijk idee maar wel aso, want vaccineren is eigenlijk een burgerplicht. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor de vatbare en kwetsbare medemens. Neem dat risico gewoon. Uit de cijfers blijkt wel dat het geen groot risico is. En het weegt ruimschoots op tegen de ellende die corona veroorzaakt. Inmiddels wordt de hele maatschappij gegijzeld door 15% antivaxers. En ze roepen daarbij dat ze gediscrimineerd worden. De hospitalen zijn onderdeel van de medische wetenschap, en het volk dat daar niet in gelooft zou geen toegang moeten hebben tot zorg uit die hoek. M.a.w. wie niet gevaccineerd is krijgt geen toegang tot medische hulp, zeker niet tot het hospitaal. Terzijde, sommige mensen zijn bang voor het prikje, en ik beschouw dat als een legitieme angst. Het prikt namelijk, en dat is geen waan. Het is ook geen complottheorie, maar een keiharde realiteit. Het idee, zo’n naald die je bovenarm binnendringt, dat is voor sommige mensen behoorlijk eng. Maar ik kan wel zeggen dat de moderne naald zo ongelofelijk dun is dat je er werkelijk niets van voelt. Overwin die angst, wees geen doetje, je zult zien dat je je enorm opgelucht voelt net als Gerard Vissering toen hij het pestserum had gekregen. En dan is er de angst voor een allergische reactie, die ook begrijpelijk is. Het is wel uiterst zeldzaam en er wordt ook gevraagd of je in het verleden zulke reacties hebt gehad. Ik vind het geen steekhoudend argument. Nog minder acceptabel is het idee dat je “gif” in je lijf spuit. Er komt van alles in ons lichaam, door de maag, door de longen, door de huid, en een deel van al die stoffen kun je giftig noemen. Daaronder virussen, bacteriën, parasieten en chemische stoffen. Of bijvoorbeeld een wespensteek. Dat spuitje met mRNA is ook zoiets. Maar het heeft een belangrijk nuttig effect: het zet ons systeem aan om een verdediging tegen een specifiek virus in te schakelen. Gif is overigens etymologisch hetzelfde woord als gift, het is iets wat gegeven, toegediend wordt. Dat kan schadelijke gevolgen hebben, maar ook positieve. Daarbij speelt de hoeveelheid ook een rol, alles wat we innemen kan schadelijk worden als het in te grote hoeveelheden wordt gebruikt.

Wie gelooft in wetenschap laat zich vaccineren. Het woord “geloof” in de vorige zin suggereert dat we ook in iets anders kunnen geloven. De bijbel bijvoorbeeld, of het sjamanisme, of eigen verzinsels, of helemaal niets. Trump en Bolsonaro zijn bekende personen die wetenschap verwerpen. En “we mogen andersdenkenden niet opzij zetten”.[3]zie ook kronelijers In wetenschap geloven is iets fundamenteel anders dan in god geloven. Geloven in wetenschap is een contradictio in terminis. Want weten is iets anders dan geloven. Wanneer ik zeg “ik geloof in wetenschap” bedoel ik eigenlijk dat ik kennis die niet gebaseerd is op feiten, onderzoek, verifieerbaarheid etc. verwerp.[4]Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en controleerbare menselijke kennis, het bijbehorende proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt verzameld. Deze … lees verder Ik verwerp de alternatieve feiten van Trump, ik verwerp andersdenkenden die hun gedachtengoed baseren op onverifieerbare ideeën. In zijn boek De Incoherentie der Filosofen bekritiseerde Al Gazali (1058-1111) de filosofen omdat zij de regels van wetenschappen niet consequent hanteerden in hun filosofische bespiegelingen. Ibn Rusht (1126-1198) op zijn beurt bekritiseerde Al Gazali in zijn boek De Incoherentie van Incoherentie. Het probleem van incoherentie is dat het nooit in te passen is in coherentie. Datzelfde geldt voor intolerantie, het kan nooit worden ingepast in tolerantie. We kunnen niet tolerant zijn tegen intolerantie. En zo kunnen gevaccineerden en ongevaccineerden ook niet coëxisteren. En is de vrijheid van de een de onvrijheid van de ander. Als olie en water.

Voetnoten

Voetnoten
1 kopplaatje zombies https://www.deviantart.com/prune-face99/art/horde-362113631
2 vervolg van uitbraak
3 zie ook kronelijers
4 Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en controleerbare menselijke kennis, het bijbehorende proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt verzameld. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en afgesproken gewoonten (conventies) om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen (wikipedia).