bespiegeling,  geschiedenis,  zijlijn

Uitbraak

[Builenpest, Toggenburg bijbel, 1411]

Maar daar breekt het Fransche temperament los. Een jongmensch met ‘ruban rouge’ vraagt of hij goed begrepen heeft, dat men hem het recht wil ontnemen om te schrijven of te seinen aan wien hij wenscht. Hem wordt geantwoord, dat hij mag schrijven en seinen aan wien hij wil, maar dat voorloopig de verzending zal worden opgehouden. Bleek van woede vliegt de jonge man op, en schreeuwt, gesteund door meerderen, dat dit een inbreuk is op zijn burgerrechten, zijne grondwettelijke rechten, en dat hij onmiddellijk per telegram een aanklacht zal indienen bij den Procureur der Republiek te Marseille. Hem wordt gerepliceerd, dat hij zijn telegram kan opmaken indien hij dat wenscht, maar dat het niet zal worden verzonden. Als een razende vliegt het jonge mensch op den directeur aan, en wil dien te lijf, hetgeen slechts door enkele omstanders wordt verhinderd. Na een uiterst heftig krakeel, waarbij de directeur gelukkig zich zelf in bedwang houdt, begrijpen de toeristen eindelijk, dat zij moeten berusten.[1]Gerard Vissering, Eene quarantaine op les Iles de Frioul, De Gids 66, Zaterdag 14 September 1901.

Je zou denken dat het gaat om een viruswaanzin gek, maar dit gebeurde in 1901. Gerard Vissering was op een bootreis waar een geval van builenpest was uitgebroken, althans zo leek het en het schip werd onmiddellijk in quarantaine gebracht op het eiland Frioul bij Marseille. En ook daar komen dezelfde problemen naar voren die we nu zien:,

Er komt bericht, dat pest-serum beschikbaar is. Eindelijk eene eerste sanitaire maatregel. Daar hebben wij nu vier dagen te Frioul op moeten wachten, zes dagen na het uitbreken van het eerste geval. Dr. Jacques zal in het damespaviljoen inspuiten wie het wenscht. De dokter zegt: de inspuiting is absoluut afdoende. Medici onder de passagiers betwijfelen het nut van de inoculatie, zeggen dat deze zeer ernstige gevolgen kan hebben. Sommigen beweren: men mag het niet nalaten; anderen: het is onverantwoordelijk zich aan zulk een onbekend middel bloot te stellen. 

Eén spuit is voldoende voor drie personen; ieder krijgt na eene antiseptische afwassching met in sublimaat gedoopte watten eene inspuiting van 7 kubieke centimeter serum Yersin (Alexandre Yersin was ontdekker van de pestbacil en ontwikkelaar van het eerste serum). Op den buik vormt zich onder de opperhuid een dikke bobbel; men moet met zijn vinger een watje op den prik houden, ongeveer vijf minuten lang, en de prikhoudende blootbuiken vormen een nieuw gelid langs de andere zijde van de tafel.
Na de twintig eersten plaats voor de dames! Eerst alle heeren weg vóór de damesbuikjes bloot komen. Toch hebben wij ze gezien, die damesbuikjes, op eene fotografie, doch hierover later.
Het is vreemd, maar dadelijk na de inspuiting gevoelden wij ons andere menschen. Dr. Jacques verzekerde ons dat hij reeds meer dan tweehonderd personen had geïnoculeerd en nog nimmer eenig onaangenaam gevolg geconstateerd had. Wij gevoelden ons zeer opgelucht, en geen slecht weer noch slecht eten waren dien middag in staat ons humeur verder te verstoren.[2]Vissering, Op.Cit.

Vrijheid van meningsuiting, privacy, burgerrechten. Andersdenkenden moeten we niet wegzetten.[3]lees post kronelijers

  • het is maar een griepje
  • neem het als een man, gedraag je niet als een mietje
  • hou op met zeuren
  • er zullen mensen aan doodgaan, c’est la vie
  • met mijn achtergrond als atleet kan zo’n virus mij niets doen

Jair Bolsonaro, president van Brazilië
4000 coronadoden per dag, totale coronaramp

We mogen niet discrimineren. Wie zich niet wil laten inenten mag daarvoor kiezen. Dat is een burgerrecht. Die mensen mogen vrij rondlopen en anderen besmetten. Dat is hun burgerrecht. Ik ben stralend gezond zeggen ze dan. We moeten andersdenkenden respecteren. Zij staan er anders in.

De antivaxers zijn bang dat het vaccin hun gezondheid en welzijn schade toebrengt. Er wordt gif bij je ingespoten. Voor mijn reizen naar tropische gebieden heb ik onder andere gele koorts, difterie, tetanus, polio, hepatitis en rabiës vaccinaties genomen. En moet ik nu bang zijn voor een prikje? Twee vaccins hebben bijwerkingen getoond van trombose, in 1 op 1 miljoen gevallen. Wow. Kijk dan hoe riskant!

wordt vervolgd…

Voetnoten

Voetnoten
1 Gerard Vissering, Eene quarantaine op les Iles de Frioul, De Gids 66, Zaterdag 14 September 1901.
2 Vissering, Op.Cit.
3 lees post kronelijers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.